Canon Europa N.V. – I.R.I.S group S.A

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvare, IT-rådgiving og IT-utvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Canon Europa N.V. (Nederland) erverver enekontroll over I.R.I.S group S.A (Belgia)