CapeOmega AS – Infragas Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport av gass fra den norske kontinentalsokkelen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

CapeOmega AS (org.nr. 995 152 142) erverver 100 % av aksjene i Infragas Norge AS (org.nr. 997 229 088)