Capgemini Norge AS – Espire AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-programvarer og tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Capgemini Norge AS (org.nr. 943574537) overtar samtlige aksjer i Espire AS (org.nr. 848748072)