Capgemini Norge AS – Matiq AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forvaltning og drift av IT-systemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Capgemini Norge AS (org.nr. 943 574 537) erverver 100 % av aksjene i Matiq AS (org.nr. 985 149 437)