Capgemini Norge AS – Schneider Electric Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester og IT-konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Capgemini Norge AS (org.nr. 943 574 537), oppkjøp av IT-avdelingen i Schneider Electric Norge AS (org.nr. 916 247 389).Meldt til Konkurransetilsynet