Capgemini Sverige AB – del av ABB AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor IT-tjenestesektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Capgemini Sverige AB (foretaksnr. 556092-3053), kjøp av del av ABB AB (foretaksnr. 556029-7029). Oppkjøpet gjelder den delen av ABB ABs virksomhet som drives i selskapets interne avdeling Information Systems Applications, Business Systems.Meldt til Konkurransetilsynet