Capio Norge Holding AS – Ulriksdal Sykehus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Private sykehustjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Capio Norge Holding AS (org nr 993839140) kjøper Ulriksdal Sykehus AS (org nr 985766924)