CapMan Plc – Metso Drives Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for girkasser for industribruk og markedet for girede motorer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

CapMan Plc (finsk org.nr. 0922445-7), kjøp av samtlige aksjer i Metso Drives Inc. (finsk org.nr. 0949196-9).Meldt til Konkurransetilsynet