Cappelen Damm AS – Høyskoleforlaget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cappelen Damm AS (org.nr. 948061937), oppkjøp av Høyskoleforlaget AS (org.nr. 962076653)