Cappelen Holding AS – Ulefos NV AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter til vann og avløpssektoren og støpegods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cappelen Holding AS (org.nr. 983454348), kjøp av resterende 50% av aksjene i Ulefos NV AS (org.nr. 981083032)