Cardinal Foods AS – Jærkylling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: slakting og foredling av fjørfeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cardinal Foods AS (org.nr. 988 051 314), oppkjøp av Jærkylling AS (org.nr. 980 403 815).Meldt til Konkurransetilsynet