Cardinal Foods AS og Den Stolte Hane AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av egg og fjørfeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Cardinal Foods AS (org.nr. 988 051 314) og Den Stolte Hane AS (org.nr. 987 633 107).Meldt til Konkurransetilsynet