Carema AS – Friskvernklinikken AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder antas å være helse- og eldreomsorg, inklusive drift av spesialistklinikk for muskel- og skjelettlidelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Carema AS (org.nr. 984 328 915), kjøp av samtlige aksjer i Friskvernklinikken AS (org.nr. 975 984 168).Meldt til Konkurransetilsynet