Cargill, Incorporated – EWOS Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskefôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cargill, Incorporated (A Delaware corporation) gjennom et nylig stiftet norsk datterselskap kjøper samtlige aksjer i EWOS Group AS (org.nr 812 168 592)