Carglass AS – Jan Gustavsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilglassmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Carglass AS (org.nr. 985 758 220), oppkjøp av Jan Gustavsen AS (org.nr. 931 418 084).Meldt til Konkurransetilsynet