Carglass AS og Vinnes Bilglass AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reparasjon og utskifting av bilglass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Carglass AS (org.nr. 985 758 220) og Vinnes Bilglass AS (org.nr. 939 006 087).Meldt til Konkurransetilsynet