Cargo Partner AS – ATS Cargo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport og spedisjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cargo Partner AS (org. nr. 912985067) kjøper alle aksjene i ATS Cargo AS (org. nr. 985294488)