Carl Stahl AS – Honningsvåg Fiskeredskap AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for skipsutstyr og fiskeredskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Carl Stahl AS (org.nr. 881 657 422), oppkjøp av Honningsvåg Fiskeredskap AS (org.nr. 952 514 679).Meldt til Konkurransetilsynet