Carlsen Fritzøe Handel AS – Stiltre Kongsberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelast og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Carlsen Fritzøe Handel AS (org. nr. 948237989) erverver 50,1 % av aksjene i Stiltre Kongsberg AS (org. nr. 950341157)