Carneo AB – Holberg Fondsforvaltning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fondsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.01.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Carneo AB (org.nr. 559035-5920 Sverige) erverver 70 % av aksjene og enekontroll i Holberg Fondsforvaltning AS (org.nr. 982 076 218)