Casio Scandinavia AS – Casinus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Casio Scandinavia AS (org.nr. 989 934 430), oppkjøp av Casinus AS (org.nr. 979 479 336).Meldt til Konkurransetilsynet