Castik Capital S.à r.l. / TBAuctions Norway Bidco AS / TBAuctions Sweden Bidco AB – Auksjonen.no AS / Bjarøy AS / PS Intressenter AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nettbasert kjøp og salg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Castik Capital S.à r.l. (org.nr. B186205 Luxembourg) / TBAuctions Norway Bidco AS (org.nr. 928786676) / TBAuctions Sweden Bidco AB (org.nr. 559320-8084 Sverige) erverver kontroll over Auksjonen.no AS (org.nr. 897396572), Bjarøy AS (org.nr. 942145853) og PS Intressenter AB (org.nr 559262-3150 Sverige)