Catch Communications ASA – BlueCom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bredbåndaksess til sluttbrukere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Catch Communications ASA (org.nr. 975 992 926), kjøp av 94,97 prosent av aksjene BlueCom AS (org.nr. 982 602 521).Meldt til Konkurransetilsynet