Catch Communications ASA – ID Comnet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kommunikasjons- og nettverkstjenester, hovedsakelig til bedriftsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Catch Communications ASA (org.nr. 975 992 926), oppkjøp av ID Comnet AS (org.nr. 885 422 802).Meldt til Konkurransetilsynet