Catlin Group Limited – Wellington Underwriting Plc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forsikringsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Catlin Group Limited (org.nr. 26680, Bermuda), oppkjøp av Wellington Underwriting Plc (org.nr. 02966836, UK).Meldt til Konkurransetilsynet