Coast Center Base AS / Norsea Group Operations AS – Logiteam AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester innen forsyningstjenester offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.04.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coast Center Base AS (org.nr. 980380610) og Norsea Group Operations AS (org.nr. 912871061) erverver kontroll i Logiteam AS (org.nr. 981611713)