Cegal Group AS – Sysco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cegal Group AS (org.nr. 996 127 044) erverver enekontroll i Sysco AS (org.nr. 987129 360)