Cegal Holding AS – Unitron AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT- Driftsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cegal Holding AS (org. nr. 996127049) erverver 100 % av aksjene i Unitron AS (org. nr. 963530323)