Celestine BidCo AB – Unident AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tannhelsetjeneste

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Celestine BidCo AB (org.nr.  559147-1601) erverver 60% av aksjene i Unident AB (org.nr. 5562818095)