Celsa Steel Service AS – Stål & Agentur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Stål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Celsa Steel Service AS (org.nr. 980345106, navn endret fra Fundia Armering AS) erverver de resterende 50% av aksjene i Stål & Agentur AS (org.nr. 965948996)