Cendant Corporation – Ebookers plc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reisebyråtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cendant Corporation har kjøpt opp Ebookers plc. gjennom sitt datterselskap Cendant Bidco. Ebookers har to datterselskaper i Norge