Cermaq ASA – Arctic Seafood Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lakseoppdrett, produksjon av settefisk og foredling av ørret og laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cermaq ASA (org. nr. 971647949) erverver Arctic Seafood Holding AS (org. nr. 982253101)