Cermaq ASA – Langfjordlaks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cermaq ASA (org.nr. 971 647 949), oppkjøp av Langfjordlaks AS (org.nr. 960 433 718).Meldt til Konkurransetilsynet