CET Holding AS – Bennex AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for subsea-utstyr, ventiler til olje- og gassoperatører og overvåkningskameraer til fiskeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

CET Holding AS (org.nr. 889 062 002), oppkjøp av Bennex AS (org.nr. 967 560 367).Meldt til Konkurransetilsynet