Chall One AB – Anticimex Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadedyrkontroll. Brannvern. Andre innemiljø- / bygningsrelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Chall One AB (reg no 556855-7234, Sverige) erverver Anticimex Holding AB (reg no 556696-2568, Sverige)