Christiania Haandverk AS – Mur og Tre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Christiania Haandverk AS (org. nr. 979440499) erverver alle aksjene i Mur og Tre AS (org. nr. 976524403)