Christie Holding AS – PartnerGruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av betongelementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.08.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Christie Holding AS (org. nr. 983391028) fusjonerer med PartnerGruppen AS (org. nr. 988443077)