Ciber Norge AS – Logistic Technologies AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: konsulenttjenester innen software (SAP)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ciber Norge AS (org.nr. 931 390 643), kjøp av 80 prosent av aksjene i Logistic Technologies AS (org.nr. 985 884 420).Meldt til Konkurransetilsynet