Cidron AS – Falck AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: inversteringsfond, assistanse, nødhjelp, trening og helse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron AS (dansk CVR-nr. 28-10-13-76), oppkjøp av Falck AS (dansk CVR-nr. 27-97-59-33).Meldt til Konkurransetilsynet