Cidron II A/S – Kompan A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av lekeapparater og lekeplassutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron II A/S (dansk CVR-nr. 28-31-28-81), tilbud på samtlige A- og B-aksjer i Kompan A/S (dansk CVR-nr. 40-55-98-17) (org.nr. 979 478 720, avdeling av utenlandsk selskap).Meldt til Konkurransetilsynet