Cidron International AB – KappAhl AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Partene har ingen overlappende virksomhet i Norge. KappAhl AS har virksomhet innenfor detaljhandel med klær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron International AB (svensk foretaksnr. 556661-2312), kjøp av samtlige aksjer i KappAhl AB (svensk foretaksnr. 556060-4158), som har virksomhet i Norge gjennom sitt heleide datterselskap KappAhl AS.Meldt til Konkurransetilsynet