Cidron Invest AB – Finnveden AB og Bufab Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innen utvikling, produksjon og salg av komponenter til internasjonal bilindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron Invest AB (svensk foretaksnr. 556668-2141), oppkjøp av Finnveden AB (svensk foretaksnr. 556224-0899), med datterselskapet Bufab Norge AS (org.nr. 876 612 062).Meldt til Konkurransetilsynet