Cidron Two Alpha AB – Point International AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: import, markedsføring, programmering og salg av terminaler for betalingskort (POS-terminaler) til brukersteder (butikker)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron Two Alpha AB (svensk foretaksnr. 556667-2669), oppkjøp av Point International AS (org.nr. 946 924 563).Meldt til Konkurransetilsynet