CIE Management II Ltd. – Waeco Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kjøleutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.01.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

CIE Management II Ltd. (Guernsey), oppkjøp av Waeco Norge AS (org.nr. 841 914 422)