Clarksgt 6 AS – Bjerkøen Matsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Clarksgt 6 AS (under stiftelse), oppkjøp av Bjerkøen Matsenter AS (org.nr. 960938585)