Coast Seafood AS – Roadfeeders AS konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndtering av flyfrakt og lastebiltransport mellom flyplasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Coast Seafood AS (org.nr. 971 003 936) erverver eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilknyttet virksomheten i Roadfeeders AS konkursbo (org.nr. 977 023 874)