Cognizant Worldwide Limited – Frontica Business Solutions AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Cognizant Worldwide Limited (Storbritannia) erverver 100% av aksjene i Frontica Business Solutions AS (org.nr. 984 755 384)