Coldstore & Transport Group AS – Eimskip Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport på sjø av fisk og tørrlast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Coldstore & Transport Group AS (org.nr. 937 019 661), oppkjøp av Eimskip Norway AS (org.nr. 976 617 193).Meldt til Konkurransetilsynet