Color Print A/S – Franzen A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for trykksaker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Color Print A/S (dansk CVR-nr. 10-63-81-78), oppkjøp av Franzen A/S (dansk CVR-nr. 49-35-72-14).Meldt til Konkurransetilsynet