Comfort-kjeden AS – Syberg VVS AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS og rørleggertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Comfort-kjeden AS (org.nr. 930 279 188), kjøp av samtlige aksjer i Syberg VVS AS (org.nr. 847 531 932).Meldt til Konkurransetilsynet